Όροι και προϋποθέσεις

(*English version follows)

Με την πρόσβαση στο www.jjobo.com ,  και τις ιστοσελίδες, υπηρεσίες, εφαρμογές ή εργαλεία που σχετίζεται (Συγκεκριμένα αναφέρονται ως "JJobo"), συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν ότι το JJobo λειτουργεί για όλους.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Kυπριακής εταιρείας JJobo Ltd ("η Εταιρεία"). Η Εταιρεία είναι δεόντως καταχωρημένη σύμφωνα με τις διατάξεις του περί εταιρειών νόμου ΚΕΦ. 113 και είναι ο ιδιοκτήτης του JJobo.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και εσάς (η "συμφωνία"), αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες συμφωνίες. Από την παρούσα συμφωνία, δεν προβλέπεται ή δημιουργείται κανένας οργανισμός, εταιρική σχέση, κοινοπραξία, σχέση υπαλλήλου - εργοδότη ή δικαιοπάροχου.

Αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με τη δημιουργία λογαριασμού στο JJobo και με την πρόσβαση ή χρήση του JJobo.

Στη συνέχεια, η λέξη "εμείς" αναφέρεται στο JJobo, την Εταιρεία, τους ιδιοκτήτες της Εταιρείας, τη διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας.

 

01. Χρησιμοποιώντας το JJobo.com:

Εάν είστε κάτω των 18 ετών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το JJobo μόνο με τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Ως προϋπόθεση για τη χρήση του JJobo συμφωνείτε ότι δεν θα:

• Παραβείτε κανένα νόμο.

• Παραβείτε τους κανονισμούς ανάρτησης.

• Δημοσιεύσετε απειλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή ανάρμοστο υλικό.

• Δημοσιεύσετε ή κοινοποιήσετε οποιοδήποτε ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό υλικό ή μήνυμα οποιουδήποτε είδους.

• Παραβιάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

• Διανέμετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία και μηνύματα αλυσίδας ή να προωθείτε συστήματα πυραμίδας.

• Διανείμετε ιούς ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία που μπορεί να βλάψει το JJobo ή τα συμφέροντα ή την ιδιοκτησία των χρηστών JJobo.

• Eπιβάλλετε ούτε θα συμβάλλετε στην επιβολή ενός αδικαιολόγητου ή μεγάλου φόρτου στην υποδομή μας , ούτε θα παρέμβετε στη σωστή λειτουργία του JJobo.

• Αντιγράψετε, τροποποιήσετε ή διανείμετε το περιεχόμενο κάποιου άλλου ατόμου χωρίς τη συγκατάθεσή του

• Χρησιμοποιήσετε robot spider, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο JJobo και να συλλέξετε περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας.

• Αντιγράψετε, τροποποιήσετε, διανείμετε δικαιώματα ή περιεχόμενο από το JJobo ή τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα του JJobo.

• Συγκεντρώσετε ή συλλέξετε με άλλον τρόπο πληροφορίες για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

• Παρακάμψετε τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης στο JJobo.

• Δεν θα πουλήσετε πλαστά αντικείμενα ούτε θα παραβιάσετε τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων

• Συγκατατίθενται και αποδέχονται ότι το JJobo δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων.

·   Αποκλειστική ευθύνη, είτε ποινικής είτε οποιασδήποτε άλλης φύσης, φέρει αποκλειστικά το πρόσωπο το οποίο προβαίνει στην ανάρτηση.

• Συγκατατίθενται και δηλώνουν ότι οι φωτογραφίες που αναρτώνται και οι υπηρεσίες που διαφημίζονται αφορούν το πρόσωπο το οποίο προβαίνει στην ανάρτηση.

• Συγκατατίθενται και δηλώνουν ότι οι αναρτήσεις στην εν λόγω ενότητα γίνονται με τη δική τους ελεύθερη βούληση και δεν είναι προϊόν πίεσης ή άλλως πως από τρίτα πρόσωπα.

• Συγκατατίθενται και αποδέχονται ότι το JJobo δεν εξετάζει τις δημοσιεύσεις που αναρτώνται και δεν συμμετέχει στις πραγματικές συναλλαγές μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας.

• Δηλώνουν ότι δεν προάγουν και δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη η οποία αποτελεί ποινικό ή άλλο αδίκημα στη βάση των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε στο JJobo και για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την ανάρτηση σας, περιλαμβανομένης πιθανής ποινικής δίωξης από τις αρμόδιες αρχές.

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε ή να διαγράψουμε περιεχόμενο το οποίο θεωρούμε ακατάλληλο ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα κατά την κρίση μας να περιορίσουμε προσωρινά ή μόνιμα τη χρήση του JJobo από τον χρήστη ή να αρνηθούμε την εγγραφή ενός χρήστη. Εάν πιστεύουμε ότι παραβιάζετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο και / ή συμπεριφέρεστε ύποπτα στο JJobo, μπορούμε, κατά την κρίση μας, να ενημερώσουμε άλλους χρήστες JJobo που έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας και να τους συστήσουμε να είναι επιφυλακτικοί.

02. Κανόνες ανάρτησης αγγελιών/ δημοσίευσης

Το JJobo είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα όπου οι χρήστες μπορούν να διαφημίσουν ό,τι επιθυμούν, υπό τον όρο ότι αυτό συμβαίνει εντός λογικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν νομικούς περιορισμούς.

Το JJobo προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των αγγελιών είναι σωστές κατά τη στιγμή της καταχώρισης, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες, επαληθευμένες ή πλήρεις.

Ενώ έχει ληφθεί μέριμνα για την προετοιμασία του, το JJobo δεν παρέχει καμία εγγύηση ή παρατήρηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία του. Δεν δεχόμαστε ούτε υποθέτουμε καμία αξιοπιστία σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των σελίδων, το οποίο δεν πρέπει να θεωρείται ακριβές. Οι σελίδες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες σε αυτές τις σελίδες ενδέχεται να ενημερώνονται από καιρό σε καιρό και μπορεί κατά καιρούς να μην είναι ενημερωμένες. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για την ενημέρωση των πληροφοριών σε αυτές τις σελίδες ούτε για τυχόν παράλειψη.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύουν στο JJobo σε σχέση με τα ακόλουθα:

·         Tα προσωπικά τους στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου του ονόματός τους, ηλικίας, επαγγέλματος και στοιχείων επικοινωνίας)

·         Πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία που δημοσιεύουν και προωθούν 

·         Τηρώντας τους νόμους και κανονισμούς της Κύπρου όσον αφορά το δικαίωμα πώλησης, ενοικίασης, εκμίσθωσης, προμήθειας, διαφήμισης, προώθησης και/ή να ενεργούν ως πράκτορες σε σχέση με τα αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που δημοσιεύουν σε αγγελίες ή/και διαφημιστικά banners

·         Πληροφορίες που παρέχουν σε άλλους χρήστες μέσω του συστήματος συνομιλίας.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την αγγελία τους.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να διαγράψουμε ή να επεξεργαστούμε αγγελίες που πιστεύουμε ότι είναι ή θεωρούνται ακατάλληλες για ανάρτηση στο JJobo.

Αν δημοσιεύσετε, προωθήσετε, διαφημίσετε ή προσπαθήσετε να δημοσιεύσετε, προωθήσετε ή να διαφημιστείτε στο JJobo υπηρεσίες που απαγορεύονται από το νόμο της Κύπρου ή υπόκεινται σε ρύθμιση ή υπόκεινται σε ειδικές άδειες από τις αρχές, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταδώσουμε τα στοιχεία και τη διεύθυνση IP σας σε οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου ή ρυθμιστική αρχή. Εάν παρέχετε ψευδείς ή ανακριβείς λεπτομέρειες ή υποδύεστε κάποιο άλλο πρόσωπο ή ισχυρίζεστε ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί να πωλήσετε, προωθήσετε ή να διαφημίσετε προϊόντα ή υπηρεσίες όταν δεν είστε, διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τη διεύθυνση IP σας σε οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου ή ρυθμιστική αρχή.

Το JJobo δεν επιτρέπει τη χρήση του ονόματος ή του λογότυπου JJobo από τρίτους χωρίς έγγραφη άδεια χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση του ονόματος ή του λογοτύπου JJobo σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό, φυλλάδια ή άλλους ιστότοπους χωρίς την προαναφερθείσα συμφωνία.

Όλες οι πληροφορίες και τα υλικά που εμφανίζονται στο JJobo προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελούν ιδιοκτησία του JJobo ή του ατόμου που θεωρείται ως διαφημιστής. Δεν μπορείτε να αντιγράφετε, να αναπαράγετε, να διανέμετε, να δημοσιεύετε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα, να αποθηκεύετε ηλεκτρονικά, να μεταδίδετε ή να εκμεταλλεύεστε με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορικά κέρδη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή αναρτημένες πληροφορίες στον Ιστότοπο.

Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο JJobo προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, βάση δεδομένων και άλλα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας.

Οι πληροφορίες και οι σύνδεσμοι που περιέχονται στο JJobo παρέχονται μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε συγκεκριμένους συνδέσμους στο JJobo μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους. Δεν υποστηρίζουμε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των δικτυακών συνδέσμων που συνδέονται με το JJobo ή για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή άλλα αντικείμενα που προσφέρονται μέσω τέτοιων δικτυακών τόπων.

Οι πληροφορίες και/ή οι απόψεις που περιέχονται στο JJobo παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή ή σιωπηρή.

Η αλληλογραφία σας ή οι συναλλαγές σας με διαφημιστές που βρίσκονται στο JJobo συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των σχετικών αγαθών, υπηρεσιών, καθώς και όλοι οι άλλοι όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή αντιπροσωπεύσεις που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του διαφημιστή.

Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τυχόν εμπιστοσύνη από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο JJobo .

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της αμέλειας, η Εταιρεία, οι ιδιοκτήτες της Εταιρείας, η διεύθυνση και το προσωπικό της JJobo δεν θα ευθύνονται:

·         για ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στο JJobo , που διαφημίζονται στο JJobo ή παρέχονται με άλλο τρόπο στο JJobo και στους αντιπροσώπους του από τους χρήστες.

·         για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) οποιεσδήποτε άμεσες, ειδικές έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με την πρόσβαση, χρήση, απόδοση, περιήγηση ή σύνδεση με το JJobo ή/και μέσω του JJobo.

Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για την περιγραφή σε ανάρτηση οιασδήποτε παράνομης, απειλητικής, καταχρηστικής, δυσφημιστικής, άσεμνης ή ανάρμοστης πληροφορίας ή υλικού οποιουδήποτε είδους, το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιεσδήποτε διαβιβάσεις συνιστούν ή ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα, θα οδηγούσε σε αστική ευθύνη ή θα παραβίαζε οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο.

Το JJobo δεν μπορεί και δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή αρχεία που είναι διαθέσιμα για λήψη μέσω του JJobo ή παραδίδονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του JJobo θα είναι απαλλαγμένα από ιούς, worms, Trojan horses, ή άλλους κώδικες που εκδηλώνουν μολυσματικές ή καταστροφικές ιδιότητες.

3.Ευθύνη

Τίποτα σε αυτούς τους όρους δεν περιορίζει την ευθύνη μας για ψευδείς δηλώσεις ή για θάνατο ή τραυματισμό που οφείλεται σε αμέλειά μας ή στην αμέλεια των αντιπροσώπων ή των υπαλλήλων μας. Συμφωνείτε ότι δεν θα μας καταστήσετε υπεύθυνους για πράγματα που άλλοι χρήστες δημοσιεύουν ή κάνουν.

Δεν εξετάζουμε τις δημοσιεύσεις χρηστών και δεν συμμετέχουμε στις πραγματικές συναλλαγές μεταξύ χρηστών. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του JJobo προέρχεται από άλλους χρήστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια των καταχωρήσεων ή τις επικοινωνίες χρηστών ή την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα του τι προσφέρεται.

Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη οποιασδήποτε φύσης για την απόσπαση οποιασδήποτε οιασδήποτε παράνομης, απειλητικής, καταχρηστικής, δυσφημιστικής, άσεμνης ή ανάρμοστης πληροφορίας ή υλικού οποιουδήποτε είδους το οποίο παραβιάζει ή καταπατά τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό οποιεσδήποτε μεταδόσεις που συνιστούν ή ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα, θα οδηγούσε σε αστική ευθύνη ή θα παραβίαζε οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο.

Αναγνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε συνεχή, χωρίς λάθη ή ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας ή ότι τα ελαττώματα στην υπηρεσία θα διορθωθούν. Παρόλο που θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη διατήρηση μιας αδιάκοπης υπηρεσίας, δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε αυτό και δεν δίνουμε υποσχέσεις ή εγγυήσεις (είτε ρητές είτε σιωπηρές) σχετικά με τη λειτουργία και τη διαθεσιμότητα των ιστότοπων, υπηρεσιών, εφαρμογών ή εργαλείων μας.

Ως εκ τούτου, στο βαθμό που επιτρέπεται από νομική άποψη, αποποιούμαστε ρητά όλες τις εγγυήσεις, παραστάσεις και όρους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ποιότητα, την εμπορευσιμότητα, την εμπορεύσιμη ποιότητα, την ανθεκτικότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και εκείνων που προκύπτουν από το νόμο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, είτε χρημάτων (συμπεριλαμβανομένου του κέρδους), υπεραξίας ή φήμης, ή οποιωνδήποτε ειδικών, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του JJobo, ακόμα και αν μας συμβουλεύετε ή αν μπορούσαμε λογικά να προβλέψουμε την πιθανότητα τέτοιου είδους ζημιών. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποποίηση εγγυήσεων ή τον αποκλεισμό των ζημιών, συνεπώς αυτές οι αποποιήσεις ευθυνών και εξαιρέσεων ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Παρά την προηγούμενη παράγραφο, αν ευθυνόμαστε, η ευθύνη μας έναντι εσάς ή τρίτου (είτε σε συμβόλαιο, αδίκημα, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη εξ αδικοπραξίας, με νόμο ή άλλο τρόπο) περιορίζεται λόγω του ότι δεν υπάρχουν χρηματική χρέωση στους χρήστες για να δημοσιεύσουν τις αγγελείες τους.

 

English:

By using www.jjobo.com, and the related websites, services, applications or tools (hereinafter referred to as "JJobo"), you agree to these Terms and Conditions, which are designed to ensure that JJobo operates for everyone.

These Terms and Conditions constitute a legally binding agreement between you and JJobo Ltd (the Company). The Company is duly registered in accordance with the provisions of the Companies Tax Law. 113 and owns JJobo.

These Terms and Conditions constitute the entire agreement between the Company and you (the "Agreement"), superseding any prior agreements. No agreement, partnership, joint venture, employee-employer or franchisee relationship is provided or created under this Agreement.

You agree to these Terms and Conditions by creating a JJobo account and accessing or using JJobo.

Next, the word "we" refers to JJobo, the Company, the Company Owners, the Company's management and staff.

 

01. Using JJobo.com:

 

If you are under 18 you can only use JJobo with the consent of a parent or guardian.

As a condition of using JJobo you agree that you will not:

• Breach any law.

• Breach the suspension regulations.

• Post threatening, abusive, defamatory, obscene or inappropriate material.

• Post or disclose any false, inaccurate or misleading material or message of any kind.

• Infringe any third party right.

• Distribute junk mail and chain messages or promote pyramid systems.

• Distribute viruses or any other technology that may harm JJobo or the interests or property of JJobo users.

• You will neither impose an unjustified or excessive burden on our infrastructure nor interfere with the proper operation of JJobo.

• Copy, modify, or distribute someone else's content without their consent

• Use a robot spider, scraper, or other automated means to access JJobo and collect content for any purpose without our express written permission.

• Copy, modify, distribute or distribute rights or content from JJobo or JJobo's copyrights and trademarks.

• Collect or otherwise collect information about users, including email addresses, without their consent.

• Bypass the measures used to prevent or restrict access to JJobo.

• You will not sell counterfeit or infringe copyright, trademark or other rights of third parties

• They agree and agree that JJobo bears no responsibility for the content of the postings.

• The sole responsibility, whether criminal or any other nature, lies solely with the person making the suspension.

• They agree and state that the photos posted and the services advertised concern the person posting.

• They agree and declare that the postings in this section are made at their own free will and are not a product of pressure or otherwise from third parties.

• They agree and agree that JJobo does not review postings posted and does not engage in actual transactions between users of the Website.

• They declare that they do not promote and participate in any unlawful act that constitutes a criminal or other offense under the laws of the Republic of Cyprus.

You are solely responsible for all information you submit to JJobo and for any consequences that may result from your posting, including possible prosecution by the competent authorities.

We reserve the right at our sole discretion to refuse or delete content that we deem inappropriate or in violation of these Terms and Conditions. We also reserve the right at our sole discretion to temporarily or permanently restrict the use of JJobo by the user or refuse to register a user. If we believe that you are in any way violating these Terms and Conditions and / or you are suspicious of JJobo, we may, in our sole discretion, inform other JJobo users who have contacted you and recommend that they be cautious.

 

02. Posting / Posting Rules

JJobo is an open platform where users can advertise whatever they want, provided this is within a reasonable framework and subject to any legal restrictions.

JJobo strives to ensure that all information provided through the Ads is correct at the time of registration, but cannot guarantee that the information contained is accurate, complete, verified or complete.

While it has taken care of its preparation, JJobo makes no warranty or observation as to its accuracy or reliability. We do not accept or assume any credibility with the content of these pages, which should not be considered accurate. The pages on this site may contain technical inaccuracies and typographical errors. The information on these pages may be updated from time to time and may not be updated from time to time. We accept no responsibility for updating the information on these pages or for any omission.

Users are solely responsible for the accuracy and accuracy of the information they publish on JJobo in connection with the following:

• Their personal information (including their name, age, profession and contact information)

• Information about the service they publish and promote

• Observing the laws and regulations of Cyprus regarding the right to sell, rent, lease, procure, advertise, promote and / or act as agents in relation to the objects or services they publish in advertisements and / or advertising banners

• Information provided to other users through the chat system.

Users are solely responsible for any consequences that may result from their ad.

We reserve the right to refuse, delete or edit ads that we believe are or are inappropriate for posting on JJobo.

If you publish, promote, advertise or attempt to publish, promote or advertise on JJobo services that are prohibited by Cyprus law or regulated or subject to special authorization by the authorities, we reserve the right to transmit your information and IP address to any law enforcement or regulatory authority. If you provide false or inaccurate details or impersonate another person or claim that you are authorized to sell, promote or advertise products or services when you are not, we reserve the right to forward your contact information and IP address to any law enforcement authority or regulating authority.

JJobo does not allow the use of the JJobo name or logo by third parties without written permission. You may not use the JJobo name or logo on any promotional material, brochures or other sites without the above agreement.

All information and materials displayed on JJobo are copyrighted and owned by JJobo or the person who is considered an advertiser. You may not copy, reproduce, distribute, publish, create derivative works, electronically store, transmit or otherwise exploit for any commercial gain or otherwise, any content or information posted on the Site.

All content displayed on JJobo is protected by copyright, trademarks, database and other proprietary rights.

The information and links contained in JJobo are provided for general information purposes only. When you access specific links in JJobo you can access other sites. We do not endorse or assume any responsibility for the content or accuracy of the links provided by JJobo or for the products, services or other items offered through such sites.

The information and / or opinions contained in JJobo are provided without warranty of any kind, whether express or implied.

Your correspondence or transactions with advertisers located on JJobo including payment and delivery of the relevant goods, services, and all other terms, conditions, warranties or representations relating to such transactions are solely between you and the advertiser.

In no event shall we be held responsible for any trust by any person in relation to the information contained in JJobo.

In no event, including (without limitation) negligence, the Company, the Company Owners, the management and staff of JJobo shall not be responsible for:

• false or inaccurate information published on JJobo, advertised on JJobo or otherwise provided to JJobo and its users by users.

• for any loss or damage of any kind, including (without limitation) any direct, specific indirect or consequential damages resulting from or in connection with access, use, performance, browsing or connection to JJobo and / or through JJobo.

In no event are we responsible for describing in the posting of any unlawful, threatening, abusive, defamatory, obscene or inappropriate information or material of any kind, which infringes the rights of any other person, including without limitation any interference or a criminal offense, would result in civil liability or violate any other applicable law.

JJobo cannot and does not warrant that any content or files available for download through JJobo or delivered via JJobo e-mail will be free of viruses, worms, Trojan horses, or other codes that display infectious or destructive properties.

3. Responsibility

Nothing in these terms limits our liability for false statements or death or injury resulting from our negligence or the negligence of our agents or employees. You agree that you will not make us responsible for things that other users post or do.

We do not deal with user posts and do not engage in actual inter-user transactions. As most of JJobo's content comes from other users, we do not guarantee the accuracy of the listings or user communications or the quality, safety or legality of what is offered.

In no event shall we accept any liability whatsoever for the posting of any unlawful, threatening, abusive, defamatory, obscene or inappropriate information or material of any kind that infringes or infringes the rights of any other person, including, without limitation, conduct that would constitute a criminal offense, lead to civil liability or violate any other applicable law.

You acknowledge that we cannot guarantee continuous, error-free or secure access to our services or that service defects will be corrected. While we will make reasonable efforts to maintain an uninterrupted service, we cannot guarantee this and make no promises or warranties (either explicit or implied) regarding the operation and availability of our sites, services, applications or tools.

Therefore, to the extent permitted by law, we expressly disclaim all warranties, representations and conditions, express or implied, including those relating to quality, marketability, marketability, durability, fitness for a particular purpose and those arising from the law. We are not responsible for any loss, whether money (including profit), goodwill or reputation, or any special, indirect or consequential damages arising from the use or inability to use JJobo, even if we are advised or reasonably foreseeable the likelihood of such damage. Some jurisdictions do not allow for the disclaimer of warranties or the exclusion of damages, so these disclaimers and exclusions may not apply to you.

Notwithstanding the foregoing paragraph, if we are liable, our liability to you or to any third party (whether contract, offense, negligence, material liability by tort, law or otherwise) is limited by the fact that there is no charge to users for posting ads their.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies
Αποδέχομαι